เว็บตรง

เว็บตรง การสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่น่าผิดหวัง OECD . กล่าว

เว็บตรง การสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่น่าผิดหวัง OECD . กล่าว

เฉพาะเยาวชนชาวเยอรมันทุกๆ เว็บตรง ห้าคนเท่านั้นที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าพ่อแม่ของตน ตามข้อมูลของ OECD ในรายงานEducation at a Glance ประจำปี OECD เรียกร้องให้มีการขยายระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศต่อไปEducation at a Glanceเปรียบเทียบการศึกษาใน...

Continue reading...

เว็บตรง คณบดีต้องให้ความสำคัญกับประเด็นของคณะก่อน ไม่ใช่การวิจัย

เว็บตรง คณบดีต้องให้ความสำคัญกับประเด็นของคณะก่อน ไม่ใช่การวิจัย

มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ เว็บตรง ที่น่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน แนวปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายวิชาการ – ผู้บริหารคณบดี คณบดี หัวหน้าโรงเรียน หัวหน้าแผนก ตำแหน่งเหล่านี้ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในมหาวิทยาลัยทั้งหมดในหลาย ๆ ด้านเพราะคนเหล่านี้มีความรับผิดชอบในแนวหน้าสำหรับการสอนและการวิจัยที่เกิดขึ้นจริง มหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้ถูกต้องบ่อยครั้ง!แม้ในสมัยที่มีโครงสร้างทางวิชาการที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์เหล่านี้...

Continue reading...